Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo,
 • nie wszystkie grafiki mają rozbudowane opisy alternatywne,
 • niektóre obrazy zawierają tekst o słabym kontraście

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-04-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Szweda.
 • E-mail: biblioteka@miedzna.pl
 • Telefon: 32 4491290

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego
 • Adres: ul. Księża 19, 43-227 Miedźna
 • E-mail: biblioteka@miedzna.pl
 • Telefon: 32 4491290

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie mieści się na pierwszym piętrze budynku Domu Socjalnego w Grzawie, w którym nie ma windy. Budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych. Nie ma też dzwonka przed wejściem do budynku. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona. Nie ma wydzielonego i oznaczonego miejsca parkingowego, przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Nie ma możliwości wstępu z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Filia biblioteczna w Woli znajduje się w budynku Domu Kultury w Woli na pierwszym piętrze. W budynku nie ma windy, nie jest on przystosowany do osób niepełnosprawnych. Obok budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe zostało oznaczone znakami poziomymi i pionowymi. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona. Nie ma możliwości wstępu z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Filia biblioteczna nr 2 w Woli mieści się na pierwszym piętrze dwupiętrowego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Woli. Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku jest ograniczony przez dzwonek – drzwi są otwierane przez pracownika portierni po naciśnięciu dzwonka. Dodatkowo na schodach prowadzących na parter szkoły zamocowano szyny do wózków dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Między parterem a piętrem, na którym mieści się biblioteka, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.Nie ma wydzielonego i oznaczonego miejsca parkingowego, przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona. Nie ma możliwości wstępu z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Filia biblioteczna w Górze mieści się w budynku Domu Socjalnego w Górze na parterze. Budynek i lokal biblioteczny nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych. Nie ma wydzielonego i oznaczonego miejsca parkingowego, przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona. Nie ma możliwości wstępu z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny