Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Lechosław Buczak

KONTAKT: iod@netbel.pl

 

Obowiązek informacyjny - podmioty współpracujace

Posted wt., 2019-09-10 11:48

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie

zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie, ul. Księża 19, 43-227 Miedźna
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@netbel.pl .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. -(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze) – prowadzenie dokumentacji księgowej.    
  Art. 6 ust. 1 lit.  b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. – realizacja zawartej umowy cywilnoprawnej
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne i księgowe.podmioty uczestniczące w realizacji zawartej umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 6 lat od zakończenia okresu obrachunkowego, w którym został wystawiony dokument.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Obowiązek informacyjny czytelnicy

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie, ul. Księża 19, 43-227 Miedźna

2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@netbel.pl .

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

·       rejestracji jako czytelnika biblioteki, świadczenia usługi dostępu do zasobów i ich wypożyczania na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.- zadeklarowania chęci korzystania z usług biblioteki oraz akceptacji regulaminu, stanowiących formę zawarcia umowy pomiędzy czytelnikiem, a biblioteką na realizację ww usług.

·      Realizacji prawnych obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r (Ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej), a także przetwarzania w celach księgowych.

4.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne.

5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez:

·      Okres 6 lat od zakończenia okresu obrachunkowego, w którym został wystawiony dokument księgowy

·      Okres określony przepisami prawa dotyczącymi bibliotek

·      W przypadku danych czytelników - przez okres 3 lat od zakończenia aktywności czytelnika, pod warunkiem braku zaległości na jego koncie

6.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.

8.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową rejestracji jako czytelnika.

 

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny